Pages Menu
Categories Menu

sanktuarium jana pawla w radzyminie

sanktuarium jana pawla w radzyminie

To jest dla tych, którzy czują się przegrane apa Confused Pojedyncze i odrzucone

To było zaledwie kilka miesięcy temu, że słyszałem i dowiedział się, że ta sekcja została klasycznie nazywany „Ewangelia wyrzutków”. Jest to ciekawa i bardzo istotne tytuł dla tego fragmentu Łukasza rozdział 15 w Nowym Testamencie. Prowadzące do Łukasza rozdział 15, czytamy niektórych elementarnych podstaw w zakresie wyboru -i Jezus Chrystus został mówiąc, niektóre bardzo trudne słowa – mimo to ludzie nadal przychodzą do Niego. Przybyli, aby Go słuchać. Jezus nigdy nie chciał powiedzieć, twardych rzeczy, gdy to było konieczne.

Wszystkie celnicy i grzesznicy – wszystkie Łotry i łotry – wszyscy ludzie, którzy nie byli bardzo miłe wiedzieć – przyszli do Jezusa. Wiedzieli, że nie mogą zachować prawo. Przyszli usłyszeć Jezusa – bo wiedzieli, że ten człowiek, Jezus Chrystus, mógł pomóc i uzdrowić i zapisywać je – a może nawet sprawić, że wtedy nowych ludzi. Mieli poczucie potrzeby.

To jest Słowo Boże dla tych, którzy upadli – wiadomość dla tych, którzy mogą mieć wędrował.

Wiedzieli oni byli grzesznikami – Wiedzieli, że niemoralne – zdali sobie sprawę, że były w potrzebie. Byli świadomi, że ich serca były zgniłe i chory i zepsuty, ale też wiedział, że Jezus mógł zrobić coś prawdziwego, aby im pomóc.

Zebrali się wokół usłyszeć Jezusa. Jest to wspaniały obraz.

Ale to była inna grupa – faryzeusze i uczeni w Piśmie. Oni uważali, że tak prosto i moralnym. Oni nie przyszedł, aby usłyszeć Jezusa. Doszli do mruczeć – szemrać – wyrazić swoje uwagi i krytykę.

Która grupa się znajdujesz?

Wszędzie tam, gdzie Jezus udał się on podzielić ludzi na dwie grupy – Podzielił ludzi – na przyjaciół i wrogów. Niektóre były przyciągane do Niego. Wiele zostały odparte i odłożyć, ponieważ nie chcieli zaakceptować Jego światło i Jego Słowo i Jego drogi.

– autor artykułu