Pages Menu
Categories Menu

tam gdzie pielgrzymki nie organizuja sie same

tam gdzie pielgrzymki nie organizuja sie same

Akbar Wielki

Akbar przyszedł do tronu w młodym wieku 13 lat w 1556 roku, po nagłej śmierci ojca humayun. Na początku jego rządów Akbar musiał walczyć wielu przeciwników, którzy sprzeciwiali się jego reguły. Jednak pod kierunkiem Bairam Khan, Akbar zaczął zajęcia więcej terytorium całej Hindustan. W chwili jego śmierci (1605) Akbar kontrolowany większość północnych Indiach i Afganistanie jego imperium był większy niż pod Babar.

Jednak Akbar był nie tylko wielkim zdobywcą , on również okazał mistrzami w pozyskiwaniu zaufania i poparcia społeczeństwa hinduskiego, który przyszedł pod jego kontrolą. Wynikało to częściowo z powodu wielu światłych polityk on wprowadził. Na przykład w 1579 roku zniósł dżizja, podatku nałożonego na większość niemuzułmanów. Ponadto Akbar uchylić się „pielgrzymki” podatek zapłacony przez hinduskie na który udał się do różnych hinduistycznych miejsc pielgrzymkowych.

tam gdzie pielgrzymki nie organizuja sie same

Akbar opracowała również bardzo wydajne i stosunkowo sprawiedliwy system biurokracji i administracji. Gubernator wojskowy został wprowadzony za każdym województwie; Ten wojewoda był wtedy odpowiedzialny za wszelkie nadużycia władzy lub złego traktowania w jego obszarze. Akbar zyskał również poparcie lokalnych hinduskiej prowincji poprzez poślubienie córki różnych rodzin. Po jego śmierci, że mówi się, że ponad 4000 żon.

Akbar nazywa się ortodoksyjnym muzułmaninem jednak okazywał coraz większy stopień niekonwencjonalnym zachowaniem. Jego tolerancja wobec hinduizmu przedłużony do udziału w różnych praktyk hinduistycznych. Akbar jest powiedziane, że zostały głęboko poruszony spotkaniem z hinduskiej księżniczki Mirabai. Pod koniec swego życia Akbar próbowali opracować nową religię zwaną Din-i Ilahi lub „religii Boga.” Była to synteza wszystkich religiach opartych na idei Boga jako Istoty Najwyższej, ale również idea Bożego królowania.

– autor artykułu