Pages Menu
Categories Menu

Czestochowa

Z Jasną Górą wiąże się szczególna historia z czasów oblężenia podczas potopu szwedzkiego.Czestochowa Jest to najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W 1994 roku miejsce to uznane zostało za pomnik historii. Początki klasztoru męskiego datuje się na 1382 roku, a kilkadziesiąt lat później książę opolski Władysław oddał pod opiekę obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista. Obraz ten bardzo szybko spłynął różnymi cudami i nazywano go Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrona Jasnej Góry w 1655 roku miała charaketr religijno-symboliczny, nie było punktem zwrotnym w całym potopie. Ale 4000 tysiące żołnierzy nieprzyjaciela i artyleria oblężnicza przeciwko zaledwie 160 żołnierzom załogi i 100 zakonnikom robi swoje. Ksiądz Kordecki odrzucał żądania kapitulacji. Kolejny raz, podczas II potopu szwedzkiego, oblężenia Jasnej Góry również kończyły się niepowodzeniem. Z kultem obrazu wiąże się Apel Jasnogórski.

– autor artykułu