Pages Menu
Categories Menu

sanktuarium al. stanow zjednoczonych warszawa

sanktuarium al. stanow zjednoczonych warszawa

To był pomysł heretyckie do muzułmańskiej ortodoksji .

Akbar miał upodobanie do dyskusji intelektualnych i bardzo lubił swoich naukowców i konsultantów. Birbal, Abul Fazl i Tansen. Akbar miał również wielki szacunek dla Sufi Mystic Shayk Salim Chishti. Było Chisti który przepowiedział narodziny syna Jahangir.

Pod koniec swego życia Akbar doświadczyły nieudanej próbie przez własnego syna, by obalić rządy Akbar. Jahangir twierdził, że jest „obrońcą wiary”. Akbar był w stanie odłożyć tę rebelię chociaż po to robił zmiękczyć swoje stanowisko wobec islamu. Po jego śmierci znów był uważany za ortodoksyjnym muzułmaninem.

sanktuarium al. stanow zjednoczonych warszawa

Akbar jest pamiętany zarówno wschodnich i zachodnich historyków za jedną z najbardziej oświeconych władców średniowiecza. Tolerancja religijna Akbar był niezwykły dla tego okresu; częściowo tolerancja ta zrodziła się z praktycznych. Jednak Akbar wyświetlane prawdziwe zainteresowanie duchowością, która starała się wchłonąć najlepszy ze wszystkich religii.

Przez: Richard Pettinger

– autor artykułu